Uitspraak Hoge Raad: Erfrecht.

expertise:

Cassation (Supreme Court Appeals)

16 September 2022

Verdeling nalatenschap. Vraag of schuld uit hoofde van lening van één van de kinderen aan nalatenschap is verjaard. Onbegrijpelijke uitleg vordering met betrekking tot rente en waarde effectenportefeuille.

ECLI:NL:HR:2022:1211, 16 september 2022, 21/02208.

Lees hier de volledige uitspraak.