Uitspraak Hoge Raad: Faillissementsprocesrecht. WSNP.

expertise:

Cassation (Supreme Court Appeals)

26 March 2021

Kan een schuldenaar die failliet is verklaard, in de verzetprocedure alsnog op de voet van art. 3 Fw om toelating tot de schuldsaneringsregeling verzoeken?

ECLI:NL:HR:2021:460, 26 maart 2021, 20/02264.

Lees hier de volledige uitspraak.