Uitspraak Hoge Raad: Faillissementsrecht.

expertise:

Cassation (Supreme Court Appeals)

05 June 2020

Opheffing wegens gebrek aan baten (art. 16 Fw). Vraag of nog bate aanwezig is. Mogelijkheid om beroep te doen op Garantstellingsregeling curatoren 2012.

ECLI:NL:HR:2020:1016, 5 juni 2020, 19-02652.

Lees hier de volledige uitspraak.