Uitspraak Hoge Raad: Faillissementsrecht. Insolventieverordening.

expertise:

Cassation (Supreme Court Appeals)

16 July 2021

Hadden werknemers van Spaanse vennootschap ook arbeidsverhouding met Nederlandse groepsvennootschap (art. 10 IVO)? Toepassing communautair begrip ondergeschikheid.

ECLI:NL:HR:2021:1164, 16 juli 2021, 20/00503.

Lees hier de volledige uitspraak.