Uitspraak Hoge Raad: Faillissementsrecht; procesrecht.

expertise:

Cassation (Supreme Court Appeals)

10 July 2020

Vordering ingesteld door gefailleerde tijdens diens faillissement. Faillissement eindigt kort nadien. Kan verweerder na einde faillissement nog beroep doen op niet-ontvankelijkheid eiser in diens vorderingen op grond van art. 23 en 25 lid 1 Fw?

ECLI:NL:HR:2020:1243, 10 juli 2020, 19-00979.

Lees hier de volledige uitspraak.