Uitspraak Hoge Raad: Familierecht. Kinderalimentatie.

expertise:

Cassation (Supreme Court Appeals)

16 April 2021

Kan bij berekening draagkracht van onderhoudsplichtige worden uitgegaan van forfaitaire woonlast?

ECLI:NL:HR:2021:586, 16 april 2021, 20/02639.

Lees hier de volledige uitspraak.