Uitspraak Hoge Raad: Gezondheidsrecht. Zorgverzekeringswet.

expertise:

Cassation (Supreme Court Appeals)

09 December 2022

Art. 13 Zvw, hinderpaalcriterium. Vraag of hinderpaalcriterium in strijd is met Richtlijn Solvabiliteit II; uitgangstarief bij bepalen vergoeding voor niet-gecontracteerde zorg bij naturapolissen; vraag of generiek kortingspercentage mag worden gehanteerd; peilmoment hinderpaal; hardheidsclausules en coulanceregelingen. Samenhang met zaken 21/00053 en 21/00036.

ECLI:NL:HR:2022:1789, 9 december 2022, 21/00057.

Lees hier de volledige uitspraak.