Uitspraak Hoge Raad: Goederenrecht.

expertise:

Cassation (Supreme Court Appeals)

30 June 2023

Eigendomsverkrijging door verjaring van strook grond die van buurperceel is afgescheiden door muur, art. 3:99 BW, art. 3:105 BW, art. 3:306 BW. Bezit, eisen inbezitneming, verkoop en levering, art. 3:108 e.v. BW.

ECLI:NL:HR:2023:1010, 30 juni 2023, 21/05249.

Lees hier de volledige uitspraak.