Uitspraak Hoge Raad: Goederenrecht

expertise:

Cassation (Supreme Court Appeals)

08 September 2017

Goederenrecht. Erfdienstbaarheid van licht. Akte onduidelijk? Betekenis art. 727 BW (oud) BW.

ECLI:NL:HR:2017:2277, 8 september 2017, nr. 16/03473

Klik hier voor de volledige uitspraak.