Uitspraak Hoge Raad: Goederenrecht. Recht van vruchtgebruik.

expertise:

Cassation (Supreme Court Appeals)

30 September 2022

Art. 3:201 BW en art. 3:213 lid 1 BW. Geldigheid vruchtgebruik op vorderingen tot betaling van huurpenningen met bepaling in vestigingsakte dat huurpenningen aan vruchtgebruiker toekomen. Gesloten stelsel van goederenrechtelijke rechten.

ECLI:NL:HR:2022:1331, 30 september 2022, 21/01195.

Lees hier de volledige uitspraak.