Uitspraak Hoge Raad: Heropening voorlopig getuigenverhoor

expertise:

Cassation (Supreme Court Appeals)

26 February 2016

Procesrecht. Voorlopig getuigenverhoor (art. 186 Rv) waarin reeds een rogatoire commissie was gelast, wordt na de sluiting heropend (vgl. HR 13 september 1996, ECLI:NL:HR:1996:ZC2134, NJ 1996/731). Rechtsmiddelenverbod (art. 188 lid 2 Rv). Doorbrekingsgronden. Eisen van een goede procesorde.

ECLI:NL:HR:2016:344, 26 februari 2016, nr. 15/00191

Klik hier voor de volledige uitspraak.