Uitspraak Hoge Raad: Huur bedrijfsruimte

expertise:

Cassation (Supreme Court Appeals)

07 July 2017

Huur bedrijfsruimte. Wederzijds ontbinding gevorderd wegens tekortkoming; art. 6:265 BW, vraag of tekortkoming ontbinding rechtvaardigt, uitleg gedingstukken. Is in appel vordering tot schadevergoeding wegens onrechtmatige executie vonnis mogelijk? Toepasselijkheid van HR 30 januari 2004, ECLI:NL:HR:2004:AN7327, NJ 2005/246; eisvermeerdering.

ECLI:NL:HR:2017:1263, 7 juli 2017, zaaknr. 15/05227

Klik hier voor de volledige uitspraak.