Uitspraak Hoge Raad: Huurrecht.

expertise:

Cassation (Supreme Court Appeals)

25 September 2020

Caribische zaak. Huurrecht. Concordantiebeginsel. Timeshare-overeenkomsten. Is art. 7:226 BWSM (“koop breekt geen huur”) ook van toepassing wanneer sprake is van eigendomsoverdracht door een ander dan de verhuurder? Anticipatie mogelijk op Ontwerp Timeshare Ordinance? Is de verkrijger die niet de verhuurder is, gehouden de gebruiksrechten van de timeshare-nemers te eerbiedigen?

ECLI:NL:HR:2020:1499, 25 september 2020, 19/01351.

Lees hier de volledige uitspraak.