Uitspraak Hoge Raad: Huurrecht. Prejudiciële vragen. Toetsing aanvangshuurprijs.

expertise:

Cassation (Supreme Court Appeals)

30 June 2023

Art. 7:249 BW. Is voor waardering van energieprestatie van woning nodig dat bij ingang van huurovereenkomst een energie-index was vastgesteld of energielabel was afgegeven?

ECLI:NL:HR:2023:1005, 30 juni 2023, 22/03211.

Lees hier de volledige uitspraak.