Uitspraak Hoge Raad: Huurrecht. Woonruimte.

expertise:

Cassation (Supreme Court Appeals)

16 June 2023

Vordering verhuurder tot beëindiging huur wegens dringend eigen gebruik. Art. 7:274 lid 1, onder c, BW. Sloop en nieuwbouw met oog op stedenbouwkundige, sociaaleconomische of volkshuisvestelijke doelen. Is vordering tot huurbeëindiging toewijsbaar ook als geen structurele wanverhouding bestaat tussen exploitatiekosten en huuropbrengsten?

ECLI:NL:HR:2023:931, 16 juni 2023, 22/00663.

Lees hier de volledige uitspraak.