Uitspraak Hoge Raad: Huwelijksvermogensrecht.

expertise:

Cassation (Supreme Court Appeals)

27 January 2023

Vergoedingsrecht ter zake van erfenis onder uitsluitingsclausule? Besteding aan kosten huishouding en investering in tussen partijen gevoerde maatschap. Beroep op HR 5 april 2019, ECLI:NL:HR:2019:504.

ECLI:NL:HR:2023:96, 27 januari 2023, 22/00115.

Lees hier de volledige uitspraak.