Uitspraak Hoge Raad: Inkomstenbelasting. Art. 3.8 Wet IB 2001.

expertise:

Cassation (Supreme Court Appeals)

20 November 2020

Debiteursvervanging; onvolwaardige vordering? Afwaarderingsverlies aftrekbaar?

ECLI:NL:HR:2020:1856, 20 november 2020, 19/04790.

Lees hier de volledige uitspraak.