Uitspraak Hoge Raad: Intellectueel eigendomsrecht. Auteursrecht.

expertise:

Cassation (Supreme Court Appeals)

27 January 2023

Vervolg van HR 7 juni 2019, ECLI:NL:HR:2019:849. Vordering tot verklaring voor recht aansprakelijkheid platform voor in verleden verrichte Usenetdiensten wegens auteursrechtinbreuk. Beroep op vrijstelling art. 6:196c BW (mere conduit en hosting). Beoordeling na HvJEU 22 juni 2021, gevoegde zaken C-682/18 en C-683/18, ECLI:EU:C:2021:503 (YouTube en Cyando). Bevel voor toekomstige hervatting.

ECLI:NL:HR:2023:94, 27 januari 2023, 17/01135.

Lees hier de volledige uitspraak.