Uitspraak Hoge Raad: Internationaal privaatrecht. Conflictenrecht.

expertise:

Cassation (Supreme Court Appeals)

17 March 2023

Toepasselijk recht op arbeidsovereenkomst bij internationaal wegvervoer. Criterium van gewoonlijke werkland (art. 6 lid 2, onder a, EVO; art. 8 lid 2 Verordening Rome I). Uitzonderingsbepaling van kennelijk nauwere band met ander land (art. 6 lid 2, slotzin, EVO; art. 8 lid 4 Verordening Rome I). Vervolg van HR 23 november 2018, ECLI:NL:HR:2018:2165.

ECLI:NL:HR:2023:408, 17 maart 2023, 21/04458.

Lees hier de volledige uitspraak.