Uitspraak Hoge Raad: Internationaal privaatrecht en internationaal publiekrecht.

expertise:

Cassation (Supreme Court Appeals)

25 August 2023

Immuniteit. Aansprakelijkstelling van voormalige bevelhebbers van Israëlisch leger voor schade als gevolg van bombardement in Gazastrook. Functionele immuniteit van jurisdictie voor overheidsfunctionarissen van vreemde staat, ongeacht de aard en de ernst van de hun verweten gedragingen? Betekenis van art. 6 EVRM.

ECLI:NL:HR:2023:1132, 25 augustus 2023, 22/00753.

Lees hier de volledige uitspraak.