Uitspraak Hoge Raad: Internationaal privaatrecht.

expertise:

Cassation (Supreme Court Appeals)

18 September 2020

Caribische zaak. IPR. Kan aan regel van Frans verzekeringsrecht, die dekkingsbeperking voor lichamelijk letsel verbiedt, als dwingende bepaling (voorrangsregel) gevolg worden toegekend indien verzekeringsovereenkomst wordt beheerst door het recht van Sint Maarten (art. 7 lid 1 EVO)?

ECLI:NL:HR:2020:1443, 18 september 2020, 19/00978.

Lees hier de volledige uitspraak.