Uitspraak Hoge Raad: Internationaal publiekrecht. Internationaal privaatrecht.

expertise:

Cassation (Supreme Court Appeals)

24 December 2021

Immuniteit van jurisdictie van algemeen militair en operationeel hoofdkwartier NAVO voor betalingsvorderingen van leverancier van brandstoffen voor vredesmissie in Afghanistan?

ECLI:NL:HR:2021:1956, 24 december 2021, 20/00937.

Lees hier de volledige uitspraak.