Uitspraak Hoge Raad: Jeugdrecht. Geschillenregeling.

expertise:

Cassation (Supreme Court Appeals)

25 June 2021

Vervallenverklaring schriftelijke aanwijzing. Gedeeltelijke gezagsoverheveling. Doorbreking en reikwijdte rechtsmiddelenverbod. Art. 1:262b, 1:263, 1:264, 1:265e BW, art. 807 Rv.

ECLI:NL:HR:2021:1003, 25juni 2021, 20/02721.

Lees hier de volledige uitspraak.