Uitspraak Hoge Raad: Onbegrijpelijk oordeel dat sprake is van verarming. Beroep op arbitraal vonnis waaruit volgt dat vordering is tenietgegaan

expertise:

Cassation (Supreme Court Appeals)

15 January 2015

Ongerechtvaardigde verrijking. Onbegrijpelijk oordeel dat sprake is van verarming. Beroep op arbitraal vonnis waaruit volgt dat vordering is tenietgegaan. Gezag van gewijsde van arbitraal vonnis; art. 236, 1059 Rv.

ECLI:NL:HR:2015:84, 16 januari 2015, nr. 13/05072

Klik hier voor de volledige uitspraak.