Uitspraak Hoge Raad: Ondernemingsrecht.

expertise:

Cassation (Supreme Court Appeals)

23 June 2023

Bestuurdersaansprakelijkheid, art. 6:162 BW. Verkoop octrooien waarvan opbrengst door bank wordt verrekend, vordering wegens benadeling. Trad curator op voor vennootschap of voor gezamenlijke crediteuren (Peeters/Gatzen)? Uitleg stellingen.

ECLI:NL:HR:2023:968, 23 juni 2023, 22/00107.

Lees hier de volledige uitspraak.