Uitspraak Hoge Raad: Ondernemingsrecht (ECLI:NL:HR:2021:1099, 9 juli 2021, 19/05871)

expertise:

Cassation (Supreme Court Appeals)

newsletter:

Wilt u meer weten over dit onderwerp, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

This field is for validation purposes and should be left unchanged.

09 July 2021

Bestuurdersaansprakelijkheid wegens schending boekhoudplicht (art. 2:10 BW). Kan bewijsvermoeden van art. 2:248 lid 2 BW ontzenuwd worden door aannemelijk te maken dat handelingen van een bestuurder die op zichzelf geen kennelijk onbehoorlijk bestuur opleveren, een belangrijke oorzaak van het faillissement zijn?

ECLI:NL:HR:2021:1099, 9 juli 2021, 19/05871.

Lees hier de volledige uitspraak.