Uitspraak Hoge Raad: Ondernemingsrecht. Agenderingsrecht van aandeelhouders (art. 2:114a BW)

expertise:

Cassation (Supreme Court Appeals)

20 April 2018

Is vennootschap verplicht een onderwerp ter (informele) stemming op te nemen in de agenda voor de algemene vergadering, ook als dat onderwerp een aangelegenheid is van het bestuur? Richtlijn 2007/36/EG (Aandeelhoudersrichtlijn).

ECLI:NL:HR:2018:652, 20 april 2018, nr. 16/04091

Klik hier voor de volledige uitspraak.