Uitspraak Hoge Raad: Ondernemingsrecht. Bestuurdersaansprakelijkheid.

expertise:

Cassation (Supreme Court Appeals)

24 March 2023

Art. 2:248 BW. Onder meer klacht over betekenis van zinsnede uit wetsgeschiedenis dat feitelijke terzijdestelling van formele bestuur vereist is om iemand als feitelijk beleidsbepaler (“beleidsbepaler als ware hij bestuurder”) in zin van art. 2:248 lid 7 BW te kunnen aanmerken.

ECLI:NL:HR:2023:445, 24 maart 2023, 21/04876.

Lees hier de volledige uitspraak.