Uitspraak Hoge Raad: Ondernemingsrecht. Enquêterecht. Procesrecht.

expertise:

Cassation (Supreme Court Appeals)

04 November 2022

Ondernemingskamer heeft geoordeeld dat enquêteverzoek niet op redelijke grond is gedaan (art. 2:350 lid 2 BW). Klacht dat ondernemingskamer een verkeerde maatstaf heeft gehanteerd dan wel terughoudendheid heeft miskend bij oordeel over misbruik van procesrecht.

ECLI:NL:HR:2022:1580, 4 november 2022, 21/03086.

Lees hier de volledige uitspraak.