Uitspraak Hoge Raad: Ondernemingsrecht. Procesrecht.

expertise:

Cassation (Supreme Court Appeals)

01 October 2021

Uitkoopprocedure (art. 2:92a BW). Verstekarrest tegen de gezamenlijke andere aandeelhouders; verzettermijn voor in het buitenland wonende aandeelhouders. Processueel ondeelbare rechtsverhouding. Welke partij dient op te roepen?

ECLI:NL:HR:2021:1407, 1 oktober 2021, 20/00658.

Lees hier de volledige uitspraak.