Uitspraak Hoge Raad: Onrechtmatige daad.

expertise:

Cassation (Supreme Court Appeals)

16 October 2020

Schade door verwerking van hormoonhoudend suikerwaterafval in diervoeder. Eigen schuld van benadeelde varkenshouder? Art. 6:101 lid 1 BW. Miskenning van onderscheid tussen causaliteitsafweging en billijkheidscorrectie bij schadeverdeling?

ECLI:NL:HR:2020:1628, 16 oktober 2020, 18-05551.

Lees hier de volledige uitspraak.