Uitspraak Hoge Raad: Onrechtmatige daad. Arbeidsrecht. Opdracht.

expertise:

Cassation (Supreme Court Appeals)

20 May 2022

Beroep op relatiebeding strijdig met belemmeringsverbod van art. 9a Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi) en Richtlijn 2008/104/EG betreffende uitzendarbeid (Uitzendrichtlijn)? Voldoet verhouding tussen uitzendbureau en ter beschikking gestelde zelfstandige (zzp’er) aan vereisten in kader van Uitzendrichtlijn? HvJEU 17 november 2016, C-216/15, ECLI:EU:C:2016:883 (Ruhrlandklinik).

ECLI:NL:HR:2022:751, 20 mei 2022, 20/03958.

Lees hier de volledige uitspraak.