Uitspraak Hoge Raad: Onrechtmatige daad. Bestuurdersaansprakelijkheid.

expertise:

Cassation (Supreme Court Appeals)

29 May 2020

Persoonlijk ernstig verwijt. Betwisting. Devolutieve werking van het hoger beroep.

ECLI:NL:HR:2020:984, 29 mei 2020, 19-00031.

Lees hier de volledige uitspraak.