Uitspraak Hoge Raad: Onrechtmatige daad. Faillissementsrecht.

expertise:

Cassation (Supreme Court Appeals)

11 December 2020

Is de schuldeiser die een faillissement uitlokt dat naderhand op grond van een rechtsmiddel wordt vernietigd, aansprakelijk voor de schade die de schuldenaar daardoor lijdt?

ECLI:NL:HR:2020:2004, 11 december 2020, 19/03248.

Lees hier de volledige uitspraak.