Uitspraak Hoge Raad: Onrechtmatige daad, uitingsvrijheid. Procesrecht (ECLI:NL:HR:2020:1046, 12 juni 2020, 19-00455)

expertise:

Cassation (Supreme Court Appeals)

newsletter:

Wilt u meer weten over dit onderwerp, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

This field is for validation purposes and should be left unchanged.

12 June 2020

Oud-rechter en zijn vennootschap spreken (voormalig) juridisch medewerkster aan over beschuldigingen van partijdig en onprofessioneel rechtersgedrag, door haar geuit in anonieme brief aan tijdschrift en in getuigenverklaringen. Maatstaf onrechtmatigheid. Is verklaring als getuige onrechtmatig? Klacht over doorverwijzing op grond van art. 62b RO door hof Den Haag naar hof ‘s-Hertogenbosch.

ECLI:NL:HR:2020:1046, 12 juni 2020, 19-00455.

Lees hier de volledige uitspraak.