Uitspraak Hoge Raad: Onrechtmatige overheidsdaad. Besluitaansprakelijkheid. Causaal verband.

expertise:

Cassation (Supreme Court Appeals)

30 September 2022

Peilmoment voor vaststellen c.s.q.n.-verband (HR 25 september 2020, ECLI:NL:HR:2020:1510 (X/Gemeente Sluis)).

ECLI:NL:HR:2022:1334, 30 september 2022, 21/00517.

Lees hier de volledige uitspraak.