Uitspraak Hoge Raad over zaak op zitting behandelen zonder betrokkene i.v.m. Covid-19

expertise:

Cassation (Supreme Court Appeals)

25 September 2020

De Hoge Raad heeft vandaag geoordeeld dat wanneer een behandeling ter zitting met fysieke aanwezigheid van een betrokkene in verband met Covid-19 niet mogelijk is, moet worden gekozen voor een passende andere oplossing die zoveel mogelijk recht doet aan het belang van de betrokkene bij een eerlijk proces.

ECLI:NL:HR:2020:1509, 25 september 2020, 20/01583.

Lees hier meer en ga naar de volledige uitspraak.