Uitspraak Hoge Raad: Overeenkomstenrecht

expertise:

Cassation (Supreme Court Appeals)

08 December 2017

Overeenkomstenrecht. Afnemer van forel koopt aandelen in Turkse vennootschap met forellenkwekerij (zijn leverancier). Schending balansgarantie verkoper. Tegenprestatie voor de aandelen te voldoen door betaling van royalty’s over afgenomen forel. Opzegging leveringsovereenkomst voor forel waardoor afdracht royalty’s stopt. Uitleg samenhangende overeenkomsten. Wettelijke handelsrente; handelsovereenkomst in de zin van art. 6:119a BW.

ECLI:NL:HR:2017:3106, 8 december 2017, nr. 16/02777

Klik hier voor de volledige uitspraak.