Uitspraak Hoge Raad: Overeenkomstenrecht. Bewaarneming.

expertise:

Cassation (Supreme Court Appeals)

20 May 2022

Broei in opgeslagen houtpellets. Aansprakelijkheid bewaargever, zorgplicht bewaarnemer, art. 7:601 lid 3 BW, art. 7:602 BW, art. 7:605 BW. Eigen schuld, art. 6:101 BW. Vernietiging algemene voorwaarden, terhandstelling, ‘grote’ wederpartij, groepsvennootschap, publicatie jaarrekening, art. 6:235 lid 1, aanhef en onder a, BW, art. 6:233 BW, art. 6:234 BW, art. 2:403 lid 1 BW.

ECLI:NL:HR:2022:719, 20 mei 2022, 20/02478.

Lees hier de volledige uitspraak.