Uitspraak Hoge Raad: Overeenkomstenrecht. Aandelentransactie.

expertise:

Cassation (Supreme Court Appeals)

13 October 2023

Dwaling bij verkoop onderneming ten aanzien van aantal opzeggingen klanten, art. 6:228 BW. Vaststelling ongedaan te maken nadeel, art. 6:230 lid 2 BW, duurzame EBIT, correctie jaarcijfers, motivering. Belang bij cassatieklacht.

ECLI:NL:HR:2023:1429, 13 oktober 2023, 22/00435.

Lees hier de volledige uitspraak.