Uitspraak Hoge Raad: Overheidsprivaatrecht.

expertise:

Cassation (Supreme Court Appeals)

15 May 2020

Kostenverhaal door overheid o.g.v. onrechtmatige daad. Kan de Staat vergoeding vorderen van de meerkosten die hij moet maken ten gevolge van opzettelijk onjuiste belastingaangiften? Onaanvaardbare doorkruising publiekrecht? HR 11 december 1992, ECLI:NL:HR:1992:ZC0788 (Bluskosten Vlissingen).

ECLI:NL:HR:2020:890, 15 mei 2020, 19-00374.

Lees hier de volledige uitspraak.