Uitspraak Hoge Raad: Pensioenrecht.

expertise:

Cassation (Supreme Court Appeals)

21 April 2023

Verhouding eenzijdig wijzigingsbeding in arbeidsovereenkomst (art. 7:613 BW) en pensioenovereenkomst (art. 19 Pw). Toepasselijkheid wijzigingsverbod opgebouwde aanspraken (art. 20 Pw) op wijziging onvoorwaardelijke toeslagregeling met voorwaardelijk element (deelname aan regeling) in voorwaardelijke toeslagregeling. Wijzigingsverbod art. 20 Pw van toepassing op wijzigingen in uitvoeringsovereenkomst?

 

ECLI:NL:HR:2023:661, 21 april 2023, 21/00366 en 21/00370.

Lees hier de volledige uitspraak.