Uitspraak Hoge Raad: Personen- en Familierecht.

expertise:

Cassation (Supreme Court Appeals)

19 June 2020

Wijziging partneralimentatie met terugwerkende kracht; behoedzaamheid rechter vereist; HR 12 mei 2017, ECLI:NL:HR:2017:871. Motiveringsklachten.

ECLI:NL:HR:2020:1081, 19 juni 2020, 19-02562.

Lees hier de volledige uitspraak.