Uitspraak Hoge Raad: Personen- en familierecht.

expertise:

Cassation (Supreme Court Appeals)

22 January 2021

Beëindiging ouderlijk gezag; art. 1:266 lid 1, onder a, BW. EHRM 10 september 2019, zaaknr. 37283/13 (Strand Lobben/Noorwegen).

ECLI:NL:HR:2021:108, 22 januari 2021, 20/01222.

Lees hier de volledige uitspraak.