Uitspraak Hoge Raad: Personen- en familierecht.

expertise:

Cassation (Supreme Court Appeals)

10 December 2021

Art. 8 EVRM. Geschil over vraag of A verwekker is van kind dat geboren is tijdens huwelijk van de moeder en B. A verzoekt een omgangsregeling en informatie over de minderjarige en een DNA-onderzoek. Belangenafweging.

ECLI:NL:HR:2021:1851, 10 december 2021, 21/01606.

Lees hier de volledige uitspraak.