Uitspraak Hoge Raad: Personen- en familierecht.

expertise:

Cassation (Supreme Court Appeals)

31 March 2023

Verzoek beweerde biologische vader van minderjarige tot medewerking DNA-onderzoek door juridische ouders ter verkrijging van zekerheid over biologisch vaderschap en omgang; mag rechter DNA-onderzoek bevelen alvorens te hebben onderzocht of verzoek tot vaststelling van een omgangsregeling toewijsbaar is? Recht kind op afstammingsinformatie. Belangenafweging; art. 8 EVRM.

ECLI:NL:HR:2023:520, 31 maart 2023, 22/00668.

Lees hier de volledige uitspraak.