Uitspraak Hoge Raad: Personen- en familierecht.

expertise:

Cassation (Supreme Court Appeals)

23 June 2023

Echtscheiding. Curatele. Art. 1:153 lid 2 BW. Ontvankelijkheid in cassatie. Kan een onder curatele gestelde zonder toestemming van zijn curator in echtscheidingsprocedure pensioenverweer voeren?

ECLI:NL:HR:2023:949, 23 juni 2023, 22/02762.

Lees hier de volledige uitspraak.