Uitspraak Hoge Raad: Personen- en familierecht.

expertise:

Cassation (Supreme Court Appeals)

15 September 2023

Huwelijksvermogensrecht; partneralimentatie. Behoren ‘familiebankleningen’ tot huwelijksgemeenschap? Art. 1:94 (oud) BW. Moet bij berekening van draagkracht van man rekening worden gehouden met rente op familiebankleningen?

ECLI:NL:HR:2023:1218, 15 september 2023, 22/03860.

Lees hier de volledige uitspraak.