Uitspraak Hoge Raad: Personen- en familierecht

expertise:

Cassation (Supreme Court Appeals)

30 March 2018

Beëindiging ouderlijk gezag (art. 1:266 BW). Processuele positie van de niet met ouderlijk gezag beklede ouder. Begrip belanghebbende in art. 798 lid 1, eerste volzin, Rv. Begrip ‘ouder’ in art. 798 lid 1, tweede volzin, Rv. Recht op contra-expertise van art. 810a lid 2 Rv.

ECLI:NL:HR:2018:488, 30 maart 2018, nr. 17/05121

Klik hier voor de volledige uitspraak.