Uitspraak Hoge Raad: Personen- en familierecht. Echtscheiding. Procesrecht.

expertise:

Cassation (Supreme Court Appeals)

21 April 2023

Is door de vrouw aan de man t.b.v. aankoop van woning verstrekt bedrag aan te merken als lening of investering? Stelplicht en bewijslast. Beslagrecht. Maatstaf schadeplichtigheid bij ten onrechte gelegd beslag.

ECLI:NL:HR:2023:639, 21 april 2023, 22/00053.

Lees hier de volledige uitspraak.